Entsyymivalmiste ärtyvän suolen oireissa

Erilaisia entsyymivalmisteita markkinoidaan toiminnallisten vatsavaivojen hoitoon. Tämä tuntuu alaan perehtyneille pääsääntöisesti turhalta, koska ärtyvässä suolessa ei ole todettu olevan kyse entsyymien puutteesta tai ruuan puutteellisesta sulamisesta, saati ravintoaineiden puutteellisesta imeytymisestä.

On kuitenkin joitakin entsyymejä, jotka voisivat FODMAP-teorian pohjalta ja loogisen päättelyn perusteella auttaa. Tällaisia ovat entsyymit, jotka pilkkovat frukto-oligosakkarideja tai galakto-oligosakkarideja. Äskettäin ilmestyi ensimmäinen laaja tutkimus α-galaktosidaasientsyymistä ja ärtyvästä suolesta. Tutkimus oli satunnaistettu kaksoissokkoutettu rinnakkaisryhmien tutkimus, ja se toteutettiin Gastrolääkärien yksikössä Lääkärikeskus Aavassa. Itse en ollut mukana tutkimuksessa.

Tutkimuksen menetelmä ja tulokset

Tässä tutkimuksessa 121 henkilöä satunnaistettiin joko α-galaktosidaasientsyymille (Nogasin) tai lumelääkkeelle 12 viikon ajaksi. Entsyymivalmistetta käytettiin 1 kapseli (400 yksikköä) pääaterioiden aamiaisen, lounaan ja päivällisen yhteydessä eli yhteensä 1200 yksikköä/pv. Oireimittarina käytettiin IBS-SSS:ää, joka kipupainotteinen summamuuttuja useammasta IBS-oireesta ja yleisestä vatsan voinnista. Elämänlaatua arvioitiin ärtyvän suolen oireyhtymän tutkimukseen kehitetyn elämänlaatukyselyn avulla.

Tutkimushenkilöiden ei ollut määrä tehdä muutoksia ruokavalioonsa. He jatkoivat koko tutkimuksen ajan tavanomaista omaa ruokavaliota.

Entsyymivalmiste ei vähentänyt tilastollisesti merkitsevästi oireiden summamuuttujaa, eikä yksittäisissä oireissa ollut tilastollisesti merkitsevää eroa entsyymivalmisteen hyväksi. Oiresumman trendikäyrä oli kuitenkin koko tutkimuksen ajan α-galaktosidaasientsyymilleä alhaisemmalla tasolla kuin lumeryhmässä. Tutkimuksen päätyttyä 16 viikon kohdalla tehtiin vielä yksi lisämittaus, jossa entsyymivalmisteella oli lumelääkettä vähemmän oireita. Elämänlaadussa ei ollut eroa.

alfa

AG=α-glukosidaasientsyymi

Yhteenvetona voidaan todeta, että α-galaktosidaasientsyymin säännöllisestä käytöstä pääaterioiden yhteydessä noin kolmena kuukauden ajan ei ollut selvää hyötyä IBS-potilaille.

Pohdinta ja vertailu

Tutkimukseen liittyy sellainen taustatekijä, että α-galaktosidaasin ei voi olettaa pilkkovan kovin tehokkaasti muita oligosakkarideja kuin galakto-oligosakkarideja eli GOS:ia. GOS:ia on erityisesti palkokasveissa, kuten pavuissa, herneissä ja linsseissä. Niitä on melko vähän tai ei lainkaan esimerkiksi suomalaisten suosimissa viljoissa ja sipuleissa.

Viljassa ja sipulissa on runsaasti frukto-oligosakkarideja eli FOS:ia. Nykypäivän tietämyksen mukaan α-galaktosidaasi on spesifinen GOS:lle eli se ei pilko FOS:ia. Siten on ymmärrettävää, että oireet oireiden vähentyminen ei ole luultavasti riittävää, jos FOS jää pilkkoutumatta ja ruokavaliossa on FOS:in lisäksi muita FODMAP:ja joihin entsyymi ei pääse käsiksi. Näitä ovat mm. mannitoli, sorbitoli, fruktoosi ja laktoosi.

Edellistä päättelyä vahvistaa italialainen ateriakoetutkimus, jossa ilmavaivoista kärsiville ihmisille annettiin suuren papuaterian yhteydessä α-galaktosidaasientsyymiä. Kaasun kertyminen suolistoon, vatsan turvottelu, ilmavaivat ja ripuli vähenivät tilastollisesti merkittävästi entsyymivalmisteen käyttämisellä. Kaasun kertymistä mitattiin uloshengityksen vetykaasuanalyysillä ja oireita VAS-janalla. Tutkimuksen tulos olisi syytä varmistaa pitkäkestoisella tutkimuksella, sillä yhden aterian koe ei ole riittävä kertomaan pitkäaikaistehoa.

Lopuksi

On hyvin todennäköistä, että α-galaktosidaasientsyymistä ei ole merkittävää apua ärtyvän suolen oireyhtymän hoidossa sekaruokavaliota noudattavilla. Sen sijaan entsyymi voi auttaa ärtyvästä suolesta kärsivää sietämään palkokasveja sisältävän aterian hieman paremmin.  Tutkimuksia olisi kuitenkin oltava vielä enemmän vahvojen johtopäätösten tekemiseksi.

Myös kasvisruokavaliota noudattavat herkkävatsaiset, joilla palkokasvit ovat osa päivittäistä ruokavaliota, saattaisivat hyötyä α-galaktosidaasin säännöllisestä käytöstä. Tästä ei ole kuitenkaan tieteellistä näyttöä, jota on oltava vahvojen suositusten antamiseen.

α-galaktosidaasin ei siis voi olettaa pilkkovan tehokkaasti sipulin, ruisleivän tai vehnän FOS:ia, eikä siten vähentävän näihiin ruokiin liityvää oireistoa.  FOS:ia pilkkoavaa entsyymiä (β-fruktoosidaasi/invertaasi) ei ole tutkittu IBS:ssä, eikä sitä taida olla kaupallisesti edes saatavilla.

Kaikkien entsyymivalmisteiden kohdalla haaste lienee myös se, miten tasaisesti entsyymi sekoittuu ruokamassaan mahalaukussa, miten se selviää mahan happamista olosuhteista ja onko sitä riittävä määrä ”työn suorittamiseksi”.

[Päivitys 17.1.2016, Invertaasi on joissakin Suomessa myynnissä olevissa yhdistelmävalmisteissa esimerkiksi Elivossa ja Digest Gold mutta ei ilmeisesti sellaisenaan]

Lähteet
Hillilä M, Färkkilä MA, Sipponen T, Rajala J, Koskenpato J. Does oral α-galactosidase relieve irritable bowel symptoms? Scand J Gastroenterol. 2015 Jul 2:1-6.

Di Stefano M, Miceli E, Gotti S, Missanelli A, Mazzocchi S, Corazza GR. The effect of oral alpha-galactosidase on intestinal gas production and gas-related symptoms. Dig Dis Sci. 2007 Jan;52(1):78-83

Vastaa