Glutamiinin rooli ärtyvässä suolessa

Glutamiini on aminohappo, jota on luontaisesti erittäin runsaasti proteiinipitoisissa ruuissa. Glutamiini on suoliston epteelisolujen (enterosyyttien) keskeinen ravintoaine voihapon (butyraatti) ohella, jota syntyy suolistossa ravintokuidusta. Suonensisäisesti annettua glutamiinia on tutkittu paljon vakavasti sairailla vaihtelevin tuloksin.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että glutamiini ravintolisänä saattaa vähentää suoliston läpäisevyyttä liikaläpäisevyyden ollessa läsnä. Rasittavan liikuntasuorituksen aikaisen liikaläpäisevyyden on nähty vähentyvän kolmessa pienehkössä, mentelmiltään puutteellisessa tutkimuksessa. On epäselvää, onko glutamiinista etua liikuntasuorituksen aikaisten vatsavaivojen estäjäksi, vaikka läpäisevyys ehkä pieneneekin.

Suoliston epiteelikerroksen liikaläpäisevyyttä on havaittu  nimenomaan heillä IBS-potilailla, joilla on ripulipainotteinen vaiva. Siksi amerikkalainen tutkijaryhmä halusi tutkia, onko glutamiinista mahdollisesti hyötyä tässä potilasryhmässä, ja vieläpä jos vaivan on aiheuttanut alunperin vatsatauti (ns. post-infectious IBS).

Tutkimus oli satunnaistettu, lumekontrolloitu kahdeksan viikon rinnakkaisryhmien tutkimus, ja siihen osallistui 106 koehenkilöä. Lumeena toimi heraproteiinijauhe. Glutamiini annosteltiin kolme kertaa päivässä, viisi grammaa kerralla. Näin tehtiin myös lumeella. Oireiden mittarina käytettiin validoitua IBS-SSS-kyselyä. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Gut-lehdessä.

Tulokset

Tutkimuksen päättyessä glutamiinia saaneiden ripulivaiva oli vähentynyt karkeasti ottaen puoleen suhteessa lumeeseen. Kivun kovuus (intensiteetti) väheni myös, mutta turvottelu ja kipujaksojen esiintymistiheys ei eronnut lumeesta. Lisäksi suoliston läpäisevyys oli tilastollisesti merkitsevästi vähäisempää glutamiinia saaneilla kuin lumetta saaneilla.

Tutkijat kirjoittavat:

”In summary, this is the first randomised, placebo-controlled, double-blind trial to assess the efficacy and safety of oral glutamine in patients with PI-IBS-D with increased intestinal permeability. Glutamine significantly decreased the proportion of subjects who met or exceeded the criterion (a 50-point decrease on the IBS-SS) for a positive response for the primary outcome. Glutamine also reduced the raw IBS-SS score, stool frequency, stool form and intestinal permeability. Thus, oral glutamine supplementation may be beneficial for patients with PI-IBS-D with intestinal hyperpermeability. ”

Pohdintaa

Tutkimuksen yhteyteen on jätetty liikaa innostusta jarruttava kirje. Siinä pitkään IBS:ää tutkijoina toimineet Alexander Ford ja Peter Gibson suhtautuvat tutkimukseen kiinnostuneena, mutta eivät ole vielä vakuuttuneita, että tulokset ovat tosia. Tutkimuksen tulokset ovat paremmat kuin ikinä ennen IBS-tutkimuksissa millään hoidolla, tämä saa tietysti monen mielen skeptiseksi. Ensiksi tulokset olivat ns. per protocol-analyysin tuloksia, eikä intention-to-treat -analyysin tuloksia (pidetään luotettavampana analyysinä). IBS-tutkimuksissa lume tuo usein noin 40 % vasteen, mutta tässä tutkimuksessa lumeella ei havaittu juuri mitään vastetta; tällainen on hyvin erikoista. Myöskään tutkimuksen tilastollista voimaa ei oltu laskettu etukäteen.

Kirjeen takana olevat em. tutkijat ovatkin hyvin epäileviä tulosten suhteen:

”In conclusion, the remarkable results seen with glutamine led the trial authors to call for the conduct of larger RCTs. However, for the reasons summarised above, we suspect other investigators may find it difficult to replicate these results.”

Aiemmassa Crohnin taudista kärsivillä potilailla tehdyssä tutkimuksessa glutamiini (7 g/pv) ei vähentänyt suolen liikaläpäisevyyttä, eikä se vaikuttanut taudin aktiivisuuteen neljän viikon aikana.

Lopuksi

Yhteenvetona tästä tutkimuksesta voi sanoa, että glutamiini vaikuttaa lupaavalta IBS-ripulin hoidossa. Tutkimuksen puutteet kuitenkin asettavat tutkimuksen epäilyttävään valoon, ja on todellakin tarpeellista, että tulokset vahvistetaan muiden tutkijaryhmien taholta ennen kuin laajamittaista suositusta glutamiinin käytöstä IBS:ssä annetaan.

Jo tässä vaiheessa lienee kuitenkin paikallaan todeta, että niillä henkilöillä, joilla IBS-ripuliin ei ole löytynyt mitään tehokasta hoitoa niin glutamiinia saattaa kannattaa kokeilla. Hyvästä turvallisuusprofiilistaan huolimatta glutamiinillakin saattaa olla suurina annoksina erilaisia haittavaikutuksia. Hoidosta on siksi syytä keskustella asiaan perehtyneen terveydenhuollon henkilön kanssa ennen suin päin aloitusta. Muihin oireisiin, kuten turvotteluun tai ilmavaivoihin, glutamiinilla ei osoitettu tehoa.

Lähde

Zhou Q, Verne ML, Fields JZ, et al Randomised placebo-controlled trial of dietary glutamine supplements for postinfectious irritable bowel syndrome Gut Published Online First: 14 August 2018. doi: 10.1136/gutjnl-2017-315136