Uusia tutkimustuloksia ruokavaliosta ja ravintolisistä suolistosairauksissa

Viimeisen vuoden aikana on ilmestynyt joitakin kiinnostavia, varsin hyvin toteutettuja satunnaistettuja tutkimuksia ruokavaliosta ja haavaisesta paksusuolen tulehduksesta /Crohnin taudista sekä ärtyvästä suolesta. Tässä kirjoituksessa lyhyitä referaatteja näistä tutkimuksista.

1. SCD-ruokavalio ja traditionaalinen Välimeren ruokavalio –ei eroa oirehdinnassa tai tulehduksessa Crohnin taudissa

Specific Carbohydrate Diet (SCD) on tullut tutuksi jo takavuosina. Sitä on tutkittu aiemmin aika kehnosti kunnollisissa kliinisissä tutkimuksissa. Toistaiseksi suurin SCD:tä koskenut satunnaistettu tutkimus julkaistiin syyskuussa 2021 arvostetussa Gastroenterology -lehdessä. Tutkimukseen osallistui 194 henkilöä, ja heitä seurattiin 6+6 viikkoa. Oireissa, ulosteen kalprotektiinissa (tulehdusaine suolistosta) tai veren CRP:ssä ei ollut eroa ryhmien välillä.

Tutkijat päättelivät: ”The SCD was not superior to the MD [Mediterranean diet] to achieve symptomatic remission, FC [fecal calprotectin] response, and CRP response. CRP response was uncommon. Given these results, the greater ease of following the MD and other health benefits associated with the MD, the MD may be preferred to the SCD for most patients with CD with mild to moderate symptoms.”

Tämän toistaiseksi laajimman satunnaistetun tutkimuksen pohjalta SCD-ruokavaliota ei voi suosittaa ainakaan enemmän kuin yleisterveellistä ruokavaliota (traditionaalinen Välimeren ruokavalio tässä tapauksessa).

Lewis JD, et al. A Randomized Trial Comparing the Specific Carbohydrate Diet to a Mediterranean Diet in Adults With Crohn’s Disease. Gastroenterology. 2021 Sep;161(3):837-852.e9.

2. Vähän rasvaa sisältävä, runsaskuituinen, yleisterveellinen ruokavalio vähentää joitakin tulehdusmarkkereita ja vaikuttaa myönteisesti suolistomikrobeihin haavaisessa koliitissa vs. tavanomainen amerikkalainen ruokavalio.

Yhdysvaltalaisessa vaihtovuorotutkimuksessa satunnaistettiin 17 remissiossa olevaa haavaisesta koliitista kärsivää (UC, ulcerative colitis) erittäin vähän rasvaa ja runsaasti kuitua sisältävälle ruokavavaliolle (LFD, low fat diet) tai tyypilliselle amerikkalaiselle ruokavaliolle johon lisättiiin pieni ekstra-annos HEVI-tuotteita (iSAD, improved standard american diet).

Ryhmien välillä ei ollut eroa elämän laadussa. Vähärasvainen runsaasti kasvikunnan tuotteita sisältänyt LFD vähensi tilastollisesti merkitsevästi tulehdusta kuvaava veren amyloidi A:ta ja ulosteen kalprotektiinia lähtötilanteeseen nähden mutta ero iSAD:iin ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Sen CRP:ssä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä muutoksia kummallakaan ruokavaliolla. Ulosteesta mitattujen bakteereiden perusteella suoliston mikrobiota muuttui suotuisampaan suuntaan LFD:llä; erityisesti tulehdukselta suojaavan Faecalibacterium prausnitzii -bakteerin määrä oli suurempi LFD- jaksolla vs. iSAD (7,2 % 5,4 %; p = 0,04).

Näyttää siltä, että runsas kuidun ja kasvikunnan tuotteiden saanti sekä rasvan voimakas vähentäminen saa suolistossa joitakin myönteisiä muutoksia aikaan, joskaan myönteiset muutokset eivät ole kovin suuria. Asiasta tarvitaan lisää tutkimuksia. Suomessa ei yleisesti suositeta tutkimusta käytettyä erittäin vähärasvaista (10 E%) ruokavaliota väestölle.

Tutkijat päättelivät: ”In a cross-over study of patients with UC in remission, we found that a catered LFD or iSAD were each well tolerated and increased quality of life. However, the LFD decreased markers of inflammation and reduced intestinal dysbiosis in fecal samples. Dietary interventions therefore might benefit patients with UC in remission.”

Fritsch J, et al. Low-Fat, High-Fiber Diet Reduces Markers of Inflammation and Dysbiosis and Improves Quality of Life in Patients With Ulcerative Colitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021 Jun;19(6):1189-1199.e30.

3. Aterian yhteydessä otettu psyllium vähentää FODMAP:in kaasua tuottavaa vaikutusta IBS:ssä 6 tunnin seurannassa

Gut-lehdessä julkaistiin elokuussa 2021 tutkimus, jossa selvitettiin psylliumin (isphagula husk tai plantago ovata) vaikutusta inuliini-FODMAP-hiilihydraatin aiheuttamaan kaasun tuottoon ja oireisiin ateriakokeessa. Yhteensä 19 ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsivää oli mukana tässä tutkimuksessa. Tutkittavat saivat eri päivinä psylliumia (20 g), inuliinia (20 g), edellisten yhdistelmän (20+20 g) ja lumetta (rypälesokeri, 20 g). Oireita, suolistokaasun kertymistä ja suolistossa olevan veden määrää analysoitiin uloshengityskaasusta ja MRI-laitteella 6 tunnin ajan.

Inuliini lisäsi suolistokaasun muodostumista MRI-mittauksessa kuuden tunnin aikana tasolle 3145 ml/min. Kun samaan annokseen inuliinia lisättiin psylliumia (20 g) niin kaasun muodostus oli 618 ml/min (vähentyminen -80 %). Myös hengityskaasumittauksen tulos osoitti, että kaasun muodostus suolistossa väheni yli 80 % (7230 vs.  1035 ppm/t).

In vitro -tutkimuksessa psyllium ei vaikuttanut inuliinin aiheuttamaan kaasun tuottoon, joten tutkijat etsivät vaihtoehtoista selitystä tuolle 80 %:n kaasun tuoton vähennykselle. He spekuloivat, että vähentynyt kaasun tuotto voisi olla seurausta psylliumin kyvystä hidastaa FODMAP-hiilihydraattien kulkeutumista paksusuoleen ja toisaalta siitä, että psyllium tekee ruokasulasta niin viskoosia, että paksusuolen bakteereiden on vaikea päästä nopeasti fermentoimaan inuliinia. Tutkimus ei kerro siitä mitä 6 tunnin jälkeen tapahtuu.

Tulevaisuudessa tullaan todennäköisesti näkemään tutkimuksia, joissa psylliumin käytöllä aterian yhteydessä pyritään vähentämään suolistoon syntyvää kaasua viljojen, sipulin palkokasvien ja muiden FODMAP:ien. Vielä ei tiedetä voiko oikean aterian yhteydessä otettu psyllium vähentää kaasuun liittyviä oireita IBS:ssä –tässä tutkimuksessa tutkitiin hyvin isoloidusti vain inuliinin ja psylliumin vaikutusta.  

Gunn D, et al. Psyllium reduces inulin-induced colonic gas production in IBS: MRI and in vitro fermentation studies. Gut. 2021 Aug 5:gutjnl-2021-324784.

4. Glutamiini-aminohappo FODMAP-rajoituksen päälle saattaa vähentää IBS-oireita

Suun kautta otettu glutamiini (5+5+5 g/pv) vähensi ripulioiretta ja suoliston läpäisevyyttä vuonna 2019 tutkimuksessa lumeeseen nähden IBS-potilailla, joilla oli ripulipainotteinen vaiva. Joulukuussa 2021 julkaistussa tutkimuksessa satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin puolestaan glutamiinin (15 g/pv) ja lumeen vaikutuksia suolisto-oireisiin IBS-potilailla (n=50), jotka noudattivat kaikki FODMAP-rajoitusta. Seuranta oli 6 viikkoa.

Ärtyvän suolen oireiden summamuuttuja (IBS-SSS) väheni tilastollisesti merkisevästi enemmän glutamiinia saaneilla; 45 %:n oireiden vähennyksen saaneita oli glutamiiniryhmässä 88 % ja lumeryhmässä 60 % (ero tilastollisesti merkitsevä). Yksittäisistä oireista yleinen tyytyväisyys suolen toimintaan oli parempi, ja suolistovaivan elämää häiritsevä vaikutus koettiin pienemmäksi glutamiiniryhmässä. Ulostusfrekvenssissä ei kuitenkaan ollut eroa ryhmien välillä, toisin kuin vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa (tosin potilasaineisto oli myös erilainen).

Glutamiinin vaikutuksista IBS:ssä tarvitaan lisää tutkimuksia, sillä ensimmäiset kaksi tutkimusta ovat olleet jossain määrin lupaavia –toisaalta jotkin asiantuntijat ovat esittäneet kovin skeptisiä ajatuksia glutamiinin tehosta IBS:ssä.

Rastgoo S, et al. Glutamine Supplementation Enhances the Effects of a Low FODMAP Diet in Irritable Bowel Syndrome Management. Front Nutr. 2021 Dec 16;8:746703.