Maitoproteiini ja toiminnalliset vatsavaivat

Maitoa tai muita nestämäisiä maitotaloustuotteita epäillään usein toiminnallisten vatsavaivojen aiheuttajiksi. Jotkut kokevat, että maito aiheuttaa vatsan turvottelua, vatsakipua, ummetusta, ripulia tai ilmavaivoja, vaikka kyseessä olisi laktoositon maitotaloustuote. Jostain syystä monet maitotaloustuotteita oireiden aiheuttajiksi epäilevät käyttävät kuitenkin juustoa melko normaalisti, tämä on oma vastaanottotyön kokemukseni.

Halusimme tutkia voiko maidon proteiini olla osasyy koetuille maidon aiheuttamille vatsavaivoille. Aiempi 97 henkilö kattanut suomalaistutkimus oli osoittanut, että tavallisen laktoosittoman maidon vaihtaminen maitoon, jossa maidon kaseiiniproteiinista valtaosa (noin 70 %) on pilkottu vähensi toiminnallisia vatsavaivoja jonkin verran suhteessa tavalliseen maitoon. Tässä aiemmassa tutkimuksessa ei kuitenkaan määritelty Rooma-kriteerein toiminnallisten vatsavaivojen tyyppiä.

Teimme yhteistyössä Valion kanssa satunnaistetun vaihtovuorotutkimuksen, jossa ärtyvän suolen oireyhtymästä, toiminnallisesta ripulista, toiminnallisesta turvottelusta tai toiminnallisesta ylävatsavaivasta (dyspepsia) kärsiville (n=37) syötettiin suurta annosta (50 g) maitoproteiinia suklaan makuisen pirtelön tai samakaltaisella pirtelöllä, jossa maidon proteiini kaseiini oli noin 70 %:sti pilkottu entsymaattisesti osiin (aminohapoiksi ja peptideiksi). Tuotteet olivat muutoin identtiset sisällöltään. Tutkimus oli kaksoissokkotutkimus eli tutkittavat eikä tutkija tiennyt kumpaa tuotetta sai. Molemmat jaksot kestivät 10 vuorokautta, ja niiden välissä oli wash out. Ruokavalio oli muutoin maitotuotteista vapaa molemmilla jaksoilla; näin halusimme estää muiden maitotaloustuotteiden mahdollisen sekoittavan vaikutuksen tuloksiimme.

Tutkittavilta seurattiin oireiden muutosta IBS-SSS -oiremittarilla alussa ja molempien jaksojen lopussa. Yksittäisiä vatsaoireita seurattiin myös netissä täytetyllä viisiportaisella asteikolla päivittäin. Veri- ja virtsakokeista tutkittiin lievää tulehdusta, suoliston läpäisevyyttä ja immuuniaktivaatiota kuvaavia markkereita eli IL-6:ta, TNF-𝛼, FABP-2:ta ja histamiinin metabolitiittia.

Maitoproteiinin, tarkemmin sanoen kaseiinin, pilkkominen vähensi tilastollisesti merkitsevästi oireita suhteessa tavalliseen maitotuotteeseen. IBS-SSS oli 36 pistettä alempana pilkottua maitoproteiinia sisältäneen jakson aikana. Usein on ajateltu, että 50 pisteen ero IBS-SSS:ssä oli kliinisesti merkittävä, käytännön työn kannalta oleellinen. Myös päivittäin mitatut oireet (”symptom score” taulukossa) olivat noin hieman alempana pilkottua maitoproteiinia sisältäneen jakson aikana.

Pettymykseksemme emme havainneet mitään eroa tuotteiden välillä edellä mainituissa lievän tulehduksen, suoliston läpäisevyyden tai immuuniaktivaation suureissa. Toisin sanoen, emme keksineet selitystä sille, miksi pilkottu kaseiini olisi herkälle vatsalle parempi.

Ohimennen sanottakoon, että lievä tulehdus tai muutkaan edellä mainitut suureet eivät lisääntyneet tai laskeneet tavallista maitoproteiinia sisältävällä tuotteella lähtötilanteeseen nähden –osoittaen jälleen kerran, että maitotaloustuotteet eivät keskimäärin aiheuta lievää tulehdusta edes herkkävatsaisille. Yllättävää oli myös se, että turvotus ei lisääntynyt, vaan väheni hiukan molempien tuotteiden käytön aikana suhteessa lähtötasoon. Yksittäisten oireiden kehityksen tutkimuksen aikana näet täältä.

Tutkimuksessamme on heikkouksia ja vahvuuksia. Tutkittu maitoproteiiniannos oli erittäin suuri, 50 grammaa päivässä. On mahdollista, että pienemmällä, lue tavanomaisemmalla, annoksella eroa ei näkyisi. Tosin jo aiemmin mainitussa pilottitutkimuksessa oireissa havaittiin ero jo noin 7 gramman maitoproteiinia annoksella/pv. On myös mahdollista, että 10 vuorokautta on liian lyhyt aika näkemään selviä/lopullisia vaikutuksia. Tutkimuksen vahvuuksia ovat sen kaksoissokkotettu luonne, samansuuntaiset tulokset molemmilla oiremittareilla, hyvä sitoutuminen tuotteen käyttöön ja erinomaisen pieni keskeyttämisprosentti.

Nyt valmistunut ja aiempi tutkimus ovat ensimmäiset satunnaistetut tutkimukset herkkävatsaisilla maailmanlaajuisesti, joissa on voitu osoittaa kaseiini-molekyylin pilkkomisella olevan jotain vaikutusta vatsan oireisiin. On toivottavaa, että asiaa tutkitaan laajemmin ja pidemmissä tutkimuksissa jatkossa. Tämä oli alkusysäys.

Käytännössä tulokset mielestäni tarkoittavat sitä, että maidon proteiinin muokkaamisella tuskin on radikaaleja vaikutuksia herkkävatsaisten henkilöiden vatsan hyvinvointiin. Silti on täysin mahdollista, että ainakin pieni osa herkästä vatsasta kärsivistä saattaa hyötyä merkittävästi pilkottua maitoproteiinia sisältävän tuotteen käytöstä tavanomaisen sijaan. Aiemmat useat tutkimukset ovat osoittaneet, että maidon homogenisoinnilla ei ole sokkotetuissa olosuhteissa vaikutusta toiminnallisiin vatsavaivoihin.

Mielenkiintoista kyllä, juuston valmistuksessa juoksute, luontaiset ja mikrobien tuottamat entsyymit pilkkovat merkittävän osan kaseiinista.

PS. Tutkimus on kaikkien vapaasti luettavissa täällä, joten tarkempia yksityiskohtia tuotteesta, koejärjestelyistä, tuloksista ja pohdinnoista löytyy sieltä.

Lähde

Laatikainen R, Salmenkari H, Sibakov T, Vapaatalo H, Turpeinen A. Randomised Controlled Trial: Partial Hydrolysation of Casein Protein in Milk Decreases Gastrointestinal Symptoms in Subjects with Functional Gastrointestinal Disorders. Nutrients. 2020;12(7):2140. Published 2020 Jul 18. doi:10.3390/nu12072140